kat. B - ul. Buforowe 4E, kat. A - ul. Tyska 16
tel.: +48 604 426 218 tel.: +48 608 077 844
e-mail: kontakt@pierwszajazda.com.pl

Kategoria B

Uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 4250kg DMC z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250kg DMC,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, czterokołowcem, motocyklem i pojazdami w/g Kat. A1

 

Program szkolenia:

  • Szkolenie teoretyczne – obejmuje 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut). Uczestnicy kursu kat. B otrzymują komplet materiałów szkoleniowych. W przypadku kategorii A+B – 40 godzin wykładów.
  • Szkolenie praktyczne – Szkolenie praktyczne składa się z 30 godzin (1 godzina jazdy=60 minut).

 

 

Uwaga!

  • Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na zasadach egzaminu państwowego.
  • Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po zdanym egzaminie wewnętrznym z teorii.
  • W programie szkolenia 4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych.
  • Kurs prawa jazdy każdej kategorii można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a egzamin państwowy można zdawać 1 miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.