kat. B - ul. Buforowe 4E, kat. A - ul. Tyska 16
tel.: +48 604 426 218 tel.: +48 608 077 844
e-mail: kontakt@pierwszajazda.com.pl

Kategoria A2

Uprawnia do kierowania motocyklem o mocy do 35 KW i stosunkiem mocy do masy do 0,2 KW/kg, oraz pojazdami kategorii A1.

 

Program szkolenia: 

  • Szkolenie teoretyczne – obejmuje 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut).
  • Szkolenie praktyczne – szkolenie praktyczne trwa 20 godzin(1 godzina jazdy=60 minut).

 

Uwaga!

  • Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na zasadach egzaminu państwowego.
  • Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po zdanym egzaminie wewnętrznym z teorii.
  • W programie szkolenia 4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych.
  • Kurs prawa jazdy każdej kategorii można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a egzamin państwowy można zdawać 1 miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.