Kategoria A1

Uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności silnika do 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11kW, stosunku mocy do masy 0,1 KW/kg, oraz motocyklem trójkołowym o mocy do 15 KW

 

program szkolenia: 

  • Szkolenie teoretyczne - obejmuje 30 godzin wykładów (1 godzina=45 minut).
  • Szkolenie praktyczne - szkolenie praktyczne trwa 20 godzin(1 godzina jazdy=60 minut).

 

Uwaga!

  • Szkolenie teoretyczne zakończone jest egzaminem wewnętrznym przeprowadzonym na zasadach egzaminu państwowego.
  • Szkolenie praktyczne rozpoczyna się po zdanym egzaminie wewnętrznym z teorii.
  • W programie szkolenia 4 godzinny kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzony przez ratowników medycznych.
  • Kurs prawa jazdy każdej kategorii można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku, a egzamin państwowy można zdawać 1 miesiąc przed ukończeniem wymaganego wieku.